image1
Handhaving openbare orde conform wetgeving
dinsdag 26 juli 2022 14:45

kpsDe politie heeft in het algemeen tot taak te zorgen voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van inbreuken daarop en de bescherming van personen en goederen;
Daarnaast is de politie belast de opsporing van strafbare feiten en het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, op welker overtreding straf is gesteld.

In een bericht van KPS wordt gemeld dat de politie  haar taak uitoefent  in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels.
Echter heeft de politie kennis genomen van de perikelen die zich hebben voorgedaan tijdens de protest demonstratie.

Ten overvloede wenst de politie mede te delen, dat het recht op vreedzaam protest wordt gerespecteerd. Uit evaluatie blijkt, dat personen zich niet houden aan wet en regelgeving en de openbare orde ernstig verstoren. Het opleggen van barricades, plegen van vernielingen, uiten van bedreigingen en dusdanig verzetten tegen bevelen van de politie en mensen aansporen tot het plegen van strafbare feiten past niet in een geordende maatschappij.
De openbare orde en veiligheid mag onder geen voorwaarde verstoord worden. Daarom doet de politie wederom een beroep op de samenleving om zich te houden aan wet en regelgeving. Ook het pad van confrontatie (met de politie en of de veiligheidsdiensten) dient achterwege gelaten te worden. Tegen elk vorm van anarchie zal er worden opgetreden.

 

 

ABC Nieuws

Written on 18 augustus 2022, 14.22
De getuigenverklaringen gisteren bij het hoger beroep in het 8 Decembermoordenstrafproces, zijn niet in het voordeel geweest van de verdachten. Dat vindt Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden. Er zijn geen nieuwe feiten naar voren gekomen. Behalve dat verdachte Iwan Dijksteel, die toen lijfwacht was...
Written on 18 augustus 2022, 14.21
Surinamers werken niet graag in de landbouw, en geven de voorkeur aan een baan bij de overheid. Vorige week zijn 163 Haitianen aangekomen in Suriname om voornamelijk in de landbouw te werken. Surinamers vrezen dat zij hun baan zullen verliezen. Er hoeft geen angst voor broodvrees te zijn, zegt minister...
Written on 18 augustus 2022, 14.20
Leerlingen met een slecht rapport worden niet meer aan hun lot overgelaten. Volgens Marie Levens, minister van Onderwijs, worden deze scholieren niet meer uit het systeem gegooid. “Ze krijgen repetities, testen en begeleiding in de vakken waarin ze wel goed zijn.”Volgens de minister heeft 40 procent van...
Written on 18 augustus 2022, 14.17
Op het ministerie van Openbare Werken zijn er teveel vakbonden. Geen enkele organisatie zal goed draaien met veel vakbonden. Minister Riad Nurmohamed hoopt dat er in de toekomst maar 1 vakbond op het ministerie zal zijn. Maar intussen heeft hij alle tijd voor de vele bonden bij OW.
Written on 17 augustus 2022, 14.36
Abc verneemt uit betrouwbare bron dat minister Armand Achaibersing van Financiën, vanaf 1 september zijn portefeuille neerlegt. De bewindsman zou de president al op de hoogte hebben gesteld. Achaibersing zou om persoonlijke redenen willen bedanken.Naar verwachting zal de president na terugkeer uit...


Online Guests

We hebben 8412 gasten online

Poll

Voor toegang tot steeds meer plekken/ activiteiten wordt volledige vaccinatie vereist