image1
Handhaving openbare orde conform wetgeving
dinsdag 26 juli 2022 14:45

kpsDe politie heeft in het algemeen tot taak te zorgen voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van inbreuken daarop en de bescherming van personen en goederen;
Daarnaast is de politie belast de opsporing van strafbare feiten en het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, op welker overtreding straf is gesteld.

In een bericht van KPS wordt gemeld dat de politie  haar taak uitoefent  in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels.
Echter heeft de politie kennis genomen van de perikelen die zich hebben voorgedaan tijdens de protest demonstratie.

Ten overvloede wenst de politie mede te delen, dat het recht op vreedzaam protest wordt gerespecteerd. Uit evaluatie blijkt, dat personen zich niet houden aan wet en regelgeving en de openbare orde ernstig verstoren. Het opleggen van barricades, plegen van vernielingen, uiten van bedreigingen en dusdanig verzetten tegen bevelen van de politie en mensen aansporen tot het plegen van strafbare feiten past niet in een geordende maatschappij.
De openbare orde en veiligheid mag onder geen voorwaarde verstoord worden. Daarom doet de politie wederom een beroep op de samenleving om zich te houden aan wet en regelgeving. Ook het pad van confrontatie (met de politie en of de veiligheidsdiensten) dient achterwege gelaten te worden. Tegen elk vorm van anarchie zal er worden opgetreden.

 

 

ABC Nieuws

Written on 31 maart 2023, 14.45
Vandaag vindt de voortzetting van de vergadering van DNA plaats. Het betreft de voortzetting van de vergadering van 26 maart j.l. Minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing, ging in, op vragen en opmerkingen van DNA leden. Hij ging met name in op enkele voorstellen die de regering...
Written on 31 maart 2023, 14.43
Een deskundig team bestaande uit Hugo Fernandes Mendes, Lothar Boksteen, Hans Breeveld, Serena Essed, Jules Wijdenbosch en Jules Ajodhia heeft onlngs mastersessies en intensief over;eg gevoerd met parlementaire fracties.Doel van dit intensief overleg met de parlementaire fracties was om consensus  te...
Written on 31 maart 2023, 14.39
De maatregelen die president Santokhi heeft voorgehouden aan De Nationale Assemblee, om de op hol geslagen valutakoers te beteugelen, krijgen in de breedte weing bijval.Zowel de oppositie als de coalitie heeft veel kritiek en weinig vertrouwen erin dat deze maatregelen het gewenste effect zullen...
Written on 31 maart 2023, 14.37
Als het gaat om oplossen en voorkomen van sociaal-maatschappelijke problemen, wordt er niet of nauwelijks gebruik gemaakt van maatschappelijk werkers. Hierdoor is er veelvuldig sprake van ‘symptoombestrijding’.  Dit stelt de Vereniging Social Workers Suriname (VSWS).De VSWS houdt daarom vanavond een...
Written on 30 maart 2023, 14.29
Vandaag vindt de voortzetting plaats van de openbare vergadering in De Nationale Assemblee over de koersontwikkeling en -beheersing. Parlementariërs krijgen de ruimte om te reageren op de aangekondigde maatregelen van president Chan Santokhi, zoals hij dat afgelopen dinsdag deed. VHP-fractieleider Asis...


Online Guests

We hebben 111 gasten online

Poll

Voor toegang tot steeds meer plekken/ activiteiten wordt volledige vaccinatie vereist