image1
Besluit CBB niet in strijd met de Grondwet, oordeelt het Constitutioneel Hof
dinsdag 31 januari 2023 14:56

Het Constitutioneel Hof is middels een verzoekschrift gevraagd haar oordeel over een bestuursbesluit van het CBB in een kwestie te geven. Vandaag vond de openbare zitting plaats.Tussen twee personen van hetzelfde geslacht is in Argentinië een huwelijk gesloten. Het CBB besloot om het huwelijk tussen deze personen niet te erkennen en dien tengevolge hun gelegaliseerde buitenlandse huwelijksakte niet als huwelijksakte in te schrijven in de registers.

De verzoekers zijn van oordeel dat nondiscriminatie en het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven zoals opgenomen de artikelen 8 en 17 lid 1 van de Grondwet en international verdragen van toepassing zijn. Het Constitutioneel Hof oordeelde dat voor een ruimere opvatting van betreffende artikelen  er geen steun is. En voor de toepassing van dit geval is er vooralsnog geen ruimte. Een regeling toegespitst op deze situatie acht het CH noodzakelijk. De vermelde artikelen zijn van toepassing op een heterosekueel huewlijk en niet op de LBGTIQ plus. Dit mede omdat het Hof ervan uitgaat dat de wetgever niet de bedoeling kan hebben gehad om de rechten van deze groep niet te respecteren.

Het CH is van oordeel dat er een leemte is in de wetgeving. Het is daarom niet aan het CH om een oordeel daarover te geven. De wetgever moet hier voorzieningen in treffen die  recht doen aan gendergelijkheid.

 

ABC Nieuws

Written on 30 maart 2023, 14.29
Vandaag vindt de voortzetting plaats van de openbare vergadering in De Nationale Assemblee over de koersontwikkeling en -beheersing. Parlementariërs krijgen de ruimte om te reageren op de aangekondigde maatregelen van president Chan Santokhi, zoals hij dat afgelopen dinsdag deed. VHP-fractieleider Asis...
Written on 30 maart 2023, 14.26
De maatregelen die president Chan Santokhi heeft aangekondigd in het parlement, ter beheersing van de wisselkoersen, zullen niet werken. Dat vindt DOE-voorzitter Steven Alfaisi. Hij gelooft dat de illegale handel in valuta, normaal voortgang zal vinden. Alfaisi zegt dat er veel meer moet gebeuren, dan...
Written on 30 maart 2023, 14.24
Vertegenwoordigers van de houtsector zullen zich vandaag beraden over het vervolg van onderhandelingen met de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Dat laatste heeft geëist dat er nieuwe voorstellen worden gepresenteerd voor tarieven die werkbaar  zijn voor de sector, voordat de technische...
Written on 30 maart 2023, 14.22
Vandaag heeft de launch plaatsgevonden van de verkiezing voor de Jeugdraad Suriname. De Jeugdraad is in de plaats gekomen van het Nationaal Jeugdparlement en is het wettelijke inspraakorgaan van de Surinaamse jongeren op bestuurlijk niveau. Het Jeugdparlement is vanaf 2021 inactief. De Laatste...
Written on 29 maart 2023, 15.04
Gisteren heeft president Chan Santokhi maatregelen aangekondigd in DNA om de koers te beteugelen. Die maakt sprongen richting SRD 40,-. Parlementariërs waren niet helemaal tevreden met de president. Fractieleiders kregen aan het eind van de vergadering kort de ruimte om daarop te reageren....


Online Guests

We hebben 66 gasten online

Poll

Voor toegang tot steeds meer plekken/ activiteiten wordt volledige vaccinatie vereist