image1
NPS biedt kansen en opties vanuit ontwikkelingsvisie
dinsdag 24 januari 2023 14:20

De sociaal-maatschappelijke en financieel-economische situatie waarin Suriname verkeert, baart de Nationale Partij Suriname (NPS) zorgen. De moeizaam gerealiseerde groei  en ontwikkeling die tot 2010 tot stand was gebracht, is door ondoordachte, populistische uitgaven en programma’s aan diggelen geslagen. De conclusie dat de IMF Suriname categoriseert als D7 land (één van de 7 landen met een hoge staatschuld) is zorgwekkend.

In het besef dat de situatie niet rooskleurig is, wil de groene partij handvatten bieden aan burgers om hun positie en condities enigszins te verbeteren. Dit vanuit van haar ontwikkelingsvisie waarin het uitgangspunt is dat een ieder zich volledig kan ontplooien en ontwikkelen mits aan hen de juiste incentives wordt aangereikt, zegt partijvoorzitter Gregory Rusland. Hij verwijst naar het bekende Chinees spreekwoord van “Geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven”.

In dit kader start de NPS wederom een serie openbare lezingen- en discussiecyclus om mensen tools aan te reiken over hoe zij zelfvoorzienend kunnen leven.

Rusland noemt als voorbeeld de komende discussieavond op 3 februari aanstaande om 19.00 uur met als onderwerp “Investeren in Suriname; de problemen en oplossingen”. De inleider is Roy Rijger, terwijl Wilgo Bilkerdijk voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en Sherida Mormon, directeur van de Vereniging Bedrijfsleven (VSB) zitting hebben in het panel. De NPS-voorzitter meent dat het geven van pakketten om mensen uit hun sociale nood te helpen niet een langdurig proces mag zijn.

 

ABC Nieuws

Written on 27 januari 2023, 14.45
De Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) zal intern onderzoeken wat de aanleiding is geweest voor de KLM, om een embargo op te leggen voor vrachttransport. Volgens CASAS-directeur Brian de Souza, is de luchtvaartautoriteit nog niet officieel op de hoogte gesteld van het besluit van de...
Written on 27 januari 2023, 14.43
Om het binnenlands grensoverschrijdend deviezenverkeer verder te ordenen  is per beschikking van 31 augustus vorig jaar bepaald dat de fysieke in- en uitvoer van vreemde valuta  vanaf USD 10.000 of de tegenwaarde daarvan in valuta, is verboden.Aroen Jadoenathmisier, waarnemend voorzitter van de...
Written on 27 januari 2023, 14.41
De vergadering van De Nationale Assemblee welke voor vandaag om 12 uur was uitgeschreven kon bij de samenstelling van ons nieuwsbulletin nog niet beginnen. Tegen 13:00 uur werd er geschorst. De NDP frctieleider Rabin Parmessar uitte zijn kritiek op de ogenschijnlijke afwezigheid van...
Written on 27 januari 2023, 14.39
Het ministerie van Ruimtelijke Ordening & Milieu (ROM) is in 2022 met de ondersteuning van de Suriname Conservation Foundation,van start gegaan met het proces om het huidge Nationale Biodiversiteit Strategie en Actieplan (NBSA) te updaten.Planten en dieren worden wereldwijd bedreigd en als landen...
Written on 27 januari 2023, 14.37
Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt de excuses die het Nederlandse  kabinet vorige maand heeft gemaakt voor het slavernijverleden. De Kamer debatteerde er gisteren over. In het debat werden  veel vragen gesteld over het 'bewustwordingsfonds', dat het kabinet wil instellen en waar 200 miljoen...


Online Guests

We hebben 158 gasten online

Poll

Voor toegang tot steeds meer plekken/ activiteiten wordt volledige vaccinatie vereist