image1
22 januari moet Bouterse voor de Krijgsraad verschijnen
maandag 30 december 2019 14:57

hugoDe datum waarop het verzet, aangetekend door Irwin Kanhai, de advocaat van Desi Bouterse, behandeld wordt is gesteld op 22 januari 2020. Dan zal Kanhai moeten onderbouwen waarom zijn client het oneens is met het verstekvonnis van 20 jaar.

Op 29 november werd Bouterse een celstraf opgelegd door de Krijgsraad voor zijn rol in de Decembermoorden. Hij mocht binnen 2 weken verzet aantekenen tegen de uitspraak. Dat heeft hij gedaan op maandag 2 december.

Volgens Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, staat in de wet dat het verzet als vervallen wordt verklaard, wanneer de indiener niet verschijnt. Daarmee wordt het vonnis onherroepelijk.

Essed zegt dat de komst van een constitutioneel hof geen invloed zal hebben op dit proces. Ook eventuele uitspraken van dit orgaan, zijn irrelevant. Advocaat Irwin Kanhai, raadsman van Desi Bouterse in het 8-decemberstrafproces, staat erbij dat zijn client niet hoeft te verschijnen voor de Krijgsraad, wanneer het verzet in behandeling wordt genomen. Volgens Kanhai staat nergens in de wet dat zijn client moet verschijnen. De advocaat bevestigt dat zijn client gedagvaard is.

Artikel 366 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering zegt: ‘Indien degene die in verzet is gekomen, niet ten dienende dage in rechte verschijnt, wordt het verzet vervallen verklaard en het bij verstek gewezen vonnis ten uitvoer gelegd of verder uitgevoerd.

Artikel 366 lid 2 zegt dat de rechter bevoegd is om een verdachte alsnog in de gelegenheid te stellen om te verschijnen, indien de verdachte niet is verschenen op een dienende dag.

 

ABC Nieuws

Written on 27 oktober 2020, 14.27
Suriname heeft respijt gevraagd aan de schuldeisers om de rente betaling die moest geschieden op 26 oktober in verband met de Oppenheimer 2 obligatie lening. Als gevolg hiervan heeft kredietbeoordelaar Fitch het proces van downgrading ingezet. VES bestuurslid Steven Debipersad zegt dat dit verwachtbaar...
Written on 27 oktober 2020, 14.23
Afgelopen dag was er een rooklucht waar te nemen boven Paramaribo. Deze brandlucht kwam van uit Paramaribo noord.DC Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost heeft zich georienteerd. Samen met de brandweer is getracht het vuur te doven. Dat is ook gelukt. Er is een gesprek geweest met de verkavelaars van...
Written on 27 oktober 2020, 14.21
In het kader van reorganisatie binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft de leiding besloten om enkele coördinatoren in verschillende ressorten en districten te vervangen. Dit meldt OW. Het ministerie is landelijk bezig met personeelshervormingen. Als gevolg daarvan is het organogram...
Written on 27 oktober 2020, 14.20
Na de installatie van de Commissie Inventarisatie en Advies Ontplofbare en/of Gevaarlijke stoffen door president Chandrikapersad Santokhi is deze werkarm onder leiding van voorzitter Melvin Linscheer en ondervoorzitter Dennis Kamperveen kolonel buitendienst, meteen aan de slag gegaan. Met...
Written on 26 oktober 2020, 14.51
Om uit de economische crisis te komen wil de regering samenwerken met het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Bij de voorbereidingen voor de gang naar het IMF zijn 20 deskundigen betrokken, waarvan 15 economen. Dit zei Martin Schalkwijk gisteren in het ABC radioprogramma Welingelichte Kringen. Er...


Online Guests

We hebben 63 gasten online

Poll

Zouden op de IC's jongere Corona-patienten voorrang moeten krijgen op 60+ patienten?