image1
Beslissing minister Ferrier zal voor meer spanning zorgen; BVL verscherpt acties
dinsdag 01 oktober 2019 14:36

mangreDe Bond van Leraren (BvL) is niet tevreden met de manier waarop het ministerie van Onderwijs de directeuren op het lyceum1, lyceum2 en Havo 2 heeft benoemd.

Het is gebruik dat bij het benoemen van een directeur, de onderdirecteuren die voldoen aan de vereisten, in aanmerking komen voor de functie. Het ministerie is hieraan voorbijgegaan en heeft mensen benoemd die geen affiniteit hebben met de school. Hierdoor is er ontevredenheid ontstaan bij de leraren die hebben geleid tot acties.

Volgens BvL voorzitter Reshma Mangre worden de mensen die hiervoor in aanmerking komen, onrecht aangedaan door het ministerie. De leraren van deze 3 scholen zijn in actie en begeven zich elke dag naar het bondsgebouw.

Het ministerie heeft als oplossing om op elk van de 3 scholen een management team te benoemen bestaande uit 3 personen. Na een jaar zal er dan een beslissing genomen worden om daaruit 1 directeur te benoemen.

De BvL ziet deze oplossing niet zitten, omdat dit voor meer spanning zal zorgen. Mangre vraagt zich af hoe de taakverdeling zal zijn van dit team, en wie aan het eind van het jaar de handtekening zal moeten plaatsen onder diploma’s.

 

 

ABC Nieuws

Written on 30 oktober 2020, 14.57
De Krijgraad heeft het 8-decemberproces verschoven naar 30 november, omdat verdachte Desi Bouterse afwezig was. Irvin Kanhai, de advocaat van Bouterse, overhandigde een verklaring aan de Krijgsraad met daarin de reden voor zijn afwezigheid. Kanhai vroeg het document niet openbaar te maken omdat er...
Written on 30 oktober 2020, 14.55
Een cameraploeg van journaliste Nina Jurna is in het Brownsberg Natuurpark gestuit op een goudmijn, waar gebruikt gemaakt wordt van het zeer dodelijke cyanide. De cameraploeg werd daarheen geleid door milieuactivist Erlan Sleur van Stichting Pro Bios. Cyanide is al direct dodelijk in minieme...
Written on 30 oktober 2020, 14.53
De regering-Santokhi krijgt van Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), een dikke onvoldoende voor haar eerste honderd dagen. Volgens Ramautirsing ontbreekt het aan concrete plannen en effectieve saneringsmaatregelen. De regering verwacht dat er eind...
Written on 30 oktober 2020, 14.49
In 2012 begon de Internationale Commissie van Juristen (ICJ) met het volgen van het 8 december strafproces. Ook voor het proces van vandaag was deze internationale organisatie van juristen van plan om een vertegenwoordiger naar Suriname te sturen om het proces te volgen, met name om na te gaan of alles...
Written on 30 oktober 2020, 14.46
De Personeelsbond bij het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een Algemene Ledenvergadering belegd om de leden te informeren over gevoerde gesprekken met de regering. Op 30 september diende de bond een petitie in bij de vice-president Ronnie Brunswijk. Daarna zijn er gesprekken geweest tussen de...


Online Guests

We hebben 49 gasten online

Poll

Zouden op de IC's jongere Corona-patienten voorrang moeten krijgen op 60+ patienten?